www.zvyagel.com.ua
Сайт СШ №7 г.Новограда-Волынского
free counters
Яндекс.Метрика
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов
Украина онлайн


Рішення третьої сесії восьмого скликання Новоград-Волинської міської ради Новоград-Волинського району Житомирської області від 23.12.2020 р. №36 «Про бюджет Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2021 рік» (код бюджету — 06553000000)

31 Грудня 2020 | Оприлюднив: | 18 просмотров
0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 оценок, в среднем: 0,00 из 5)
Для того щоб оцінити запис, ви повинні бути зареєстрованим користувачем сайту.
Loading...

Керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 77 Бюджетного кодексу України, враховуючи пропозиції постійних комісій міської ради, міська рада ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2021 рік:
1.1. Доходи бюджету міської територіальної громади в сумі 523274045,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету міської територіальної громади — 513984045,00 гривень та доходи спеціального фонду бюджету міської територіальної громади — 9290000,00 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення.
1.2. Видатки бюджету міської територіальної громади в сумі 511796345,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету міської територіальної громади — 465629648,00 гривень та видатки спеціального фонду бюджету міської територіальної громади — 46166697,00 гривень.
1.3. Надання кредитів із спеціального фонду бюджету міської територіальної громади в сумі 11477700,00 гривень, згідно з додатком 4 до цього рішення.
1.4. Профіцит за загальним фондом бюджету міської територіальної громади в сумі 48354397,00 гривень, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2 до цього рішення.
1.5. Дефіцит за спеціальним фондом бюджету міської територіальної громади в сумі 48354397,00 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2 до цього рішення.
1.6. Оборотний залишок бюджетних коштів бюджету міської територіальної громади в розмірі 100000,00 гривень, що становить 0,02 відсотка видатків загального фонду бюджету міської територіальної громади, визначених цим пунктом.
1.7. Резервний фонд бюджету міської територіальної громади в розмірі 2600000,00 гривень, що становить
0,5 відсотка видатків загального фонду бюджету міської територіальної громади, визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міської територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.
3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти, згідно з додатком 5 до цього рішення.
4. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами, згідно з додатком 6 до цього рішення.
5. Затвердити розподіл витрат бюджету міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 92025250,00 гривень, згідно з додатком 7 до цього рішення.
6. Установити, що до джерел формування загального фонду бюджету міської територіальної громади на 2021 рік належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97, 101 Бюджетного кодексу України.
7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міської територіальної громади на 2021 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1, 71 Бюджетного кодексу України;
2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.
8. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду бю-джету міської територіальної громади, згідно з відповідними пунктами статей 69-1, 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частинами 2, 3 статті 71, 89, 91 Бюджетного кодексу України.
9. Визначити на 31 грудня 2021 року граничний обсяг надання місцевих гарантій у 2021 році в сумі 39176204,26 гривень.
10. Визначити на 2021 рік, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України, захищеними видатками бюджету міської територіальної громади видатки загального фонду на:

 • оплату праці працівників бюджетних установ;
 • нарахування на заробітну плату;
 • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
 • забезпечення продуктами харчування;
 • оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
 • соціальне забезпечення;
 • поточні трансферти місцевим бюджетам;
 • обслуговування місцевого боргу;
 • оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;
 • програму державних гарантій медичного обслуговування населення.

11. Надати право керівнику фінансового управління Новоград-Волинської міської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міської територіальної громади на депозитах, з урахуванням вимог статті 16 Бюджетного Кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 р. №6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
Відсотки за користування тимчасово вільними коштами бюджету міської територіальної громади, розміщеними на депозитних рахунках у банківських установах, спрямовувати на проведення видатків бюджету міської територіальної громади.
12. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України, надати право міському голові або виконуючому обов’язки міського голови, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету міської територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах, без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
13. Головним розпорядникам бюджетних коштів бюджету міської територіальної громади забезпечити:
13.1. Затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів із дня набрання чинності цим рішенням.
13.2. Здійснення управління бюджетними коштами в межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.
13.3. Доступність інформації про бюджет, відповідно до законодавства, а саме:

 • публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;
 • оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк із дня затвердження таких документів.

13.4. Взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету.
13.5. Затвердження лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
13.6. У повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах, встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів
обгрунтованих лімітів споживання.
13.7. На всіх стадіях бюджетного процесу вживати заходів з безумовного виконання пункту 4 статті 77 Бюджетного Кодексу України щодо забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ та закладів, відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну енергію та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами та закладами.
14. Надати право виконавчому комітету міської ради протягом 2021 року здійснювати додатковий розподіл та перерозподіл загального обсягу міжбюджетних трансфертів із державного, обласного та бюджетів територіальних громад із наступним затвердженням змін на сесіях міської ради.
15. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України в процесі виконання бюджету міської територіальної громади за обгрунтованим поданням головного розпорядника коштів бюджету міської територіальної громади, дозволити фінансовому управлінню міської ради здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисах, у розрізі економічної класифікації видатків бюджету, у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо по загальному та спеціальному фондах бюджету міської територіальної громади.
16. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2021 року.
17. Додатки 1-7 до рішення є його невід’ємною частиною.
18. Це рішення підлягає оприлюдненню в десятиденний строк із дня його прийняття, відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного Кодексу України.
19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету територіальної громади, комунальної власності та економічного розвитку — Сухих А.Ю., заступників міського голови — Борис Н.П., Гудзь І.Л., Якубова А.О., керуючого справами виконавчого комітету міської ради — Долю О.П., секретаря міської ради — Гвозденко О.В. та начальника фінансового управління міської ради — Ящук І.К.

М.П.БОРОВЕЦЬ, міський голова

ДОХОДИ БЮДЖЕТУ НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2021 РІК
Завантажити: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Вы должны войти что бы писать комментарии.