30-й МЕХАНІЗОВАНІЙ БРИГАДІ - 63!

     Цими днями 63-рiчницю з часу утворення святкує найбiльше вiйськове формування Новоград-Волинського гарнiзону — 30-та окрема механiзована бригада, яку очолює полковник П.М.Литвин. Свiй iсторичний шлях вiйськова частина розпочинала у мiстi Самаркандi як кавалерiйська дивiзiя. А перше бойове хрещення особовий склад прийняв у 1941 роцi в Орловськiй областi. Пiсля закiнчення вiйни дивiзiя дислокувалася у Новоградi-Волинському. У 1957-му була переформована у 30-ту танкову дивiзiю, а ще через багато рокiв — у 2002-2003 рр.— в окрему танкову бригаду.

     Командир 30 окремої механізованої бригади гвардії полковник Петро Михайлович ЛИТВИН
     1967 року народження, українець, народився у с. Слобода-Романівська Новоград-Волинського району Житомирської області. Освіта — Київське ВТІУ в 1990 р., НАОУ в 2001 р. У ЗС з 1.8.1985 р. Присягу на вірність народу України прийняв 28 грудня 1992 р. Громадянин України. З 21.7.2004 р. — командир 30 окремої механізованої бригади.

     З бронетанковими вiйськами колишню дивiзiю ще донедавна пов’язував довгий бойовий шлях. Щороку з урочистостями у вiйськовiй частинi вiдзначали День танкiста — професiйне свято. При цьому з неабиякою гордiстю зазначалося, що бронетанковi вiйська вписали у воєнний лiтопис нашої країни яскравi i героїчнi сторiнки, що саме танкiсти завжди були попереду, демонструючи мужнiсть, вiдвагу, вiдданiсть Вiтчизнi. Цi якостi були притаманнi усiм поколiнням воїнiв-танкiстiв: вiд ветеранiв до сучасних вiйськових.
     Проте влiтку цього року на долю танкової бригади випало чергове переформування — вiйськова частина набула статусу механiзованої. Якщо ранiше основну вiйськову технiку у бригадi складали танки, то тепер довгими рядами у боксах простягаються бойовi машини пiхоти (БМП). Вiдмiнностi у органiзацiйно-штатнiй структурi спричинили потребу у спецiалiстах iншої квалiфiкацiї. Довелося офiцерам-танкiстам опановувати новi навички роботи — вчитися працювати на новiй технiцi. Тепер у вiйськових бiльше клопоту, нiж колись iз пiдготовкою танкiстiв, яких в екiпажi кожного танку було троє. У БМП не лише розмiщується екiпаж з трьох чоловiкiв, а ще й сiм вiйськових складають групу-десант. Труднощi iз пiдготовкою воїнiв пов’язанi тепер iз тим, що кожного потрiбно пiдготувати за окремою спецiальнiстю: снайпера — за однiєю, гранатометника — за iншою... На це витрачається значно бiльше часу i професiйних зусиль.
1-й механізований батальйон, який очолює підполковник В.М.Осипчук, — один з найкращих підрозділів     Стару технiку у ходi реформування бригади було перемiщено на бази зберiгання в iншi вiйськовi частини та вiдправлено на заводи в Артемiвськ та Київ — тут танки пройдуть капiтальний ремонт, але у бригаду вже не повернуться. Вiйськова частина вже не танкова. У реформованiй бригадi нещодавно вiдбудовано навчальний корпус, який дасть можливiсть танкiстам здобути нову квалiфiкацiю. Сьогоднi iдуть роботи по вiдновленню вiйськового стрiльбища.
Капітан В.О.Якубов дає накази вартовим     Особовий склад бригади з розумiнням ставиться до того, що в нових умовах потрiбно переквалiфiковуватися, бо вiйськовi дорожать своєю роботою i усвiдомлюють: реформування в армiї — рiч закономiрна. Повноцiнним вiйсько може бути лише у разi постiйного вдосконалення i переоснащення. Шкода, що цього поки що не можна сказати про вiтчизнянi Збройнi сили — наша армiя шукає своє сучасне обличчя. I у бригадi вiрять, що знайде.
     Як розповiв командир бригади, полковник Петро Михайлович Литвин, такий оптимiзм грунтується на вагомих пiдставах. Механiзованiй бригадi — єдиному вiйськовому формуванню у Збройних силах України випала велика честь. Сьогоднi Генеральний штаб ЗС України спiльно з командуванням Сухопутних вiйськ створює робочу групу для проведення експерименту на базi бригади. Мета його — зробити пiдроздiли вiйськової частини боєздатними у повнiй мiрi. Спробувати створити вiйсько нового зразка. У рамках експерименту планується збiльшити кiлькiсть пiдроздiлiв бригади, забезпечити житлом вiйськовослужбовцiв. Крiм того, в ходi експерименту заплановано з’ясувати, у якому ж спiввiдношеннi вiйськовослужбовцi-контрактники мають працювати у сучаснiй армiї, порiвняно з особовим складом. Багато про це говориться у ходi сьогоднiшнiх реформувань, проте є сумнiви, що до 2015 року, як заплановано, вдасться повнiстю перевести армiю на контрактну основу.
Колектив військового духового оркестру нещодавно повернувся з параду у столиці     Одним з найболючiших питань в бригадi, як i скрiзь в армiї, є скорочення вiйськовослужбовцiв. З особливою увагою ставиться до цiєї проблеми командир механiзованої бригади Петро Михайлович Литвин. Поряд з вимушеним скороченням застарiлих штатних посад, командування постiйно дбає про пошуки нових. Розумiючи, що бригада — найчисельнiше вiйськове формування у Новоградi-Волинському, а масове скорочення вiйськовослужбовцiв потягнуло б за собою як зменшення надходжень до мiського бюджету, так i поступовий занепад соцiально-економiчного устрою Новограда-Волинського. Та й за кого, жартують вiйськовi, виходитимуть замiж новоград-волинськi дiвчата у тому разi, якщо звiдси повиїжджають усi молодi офiцери? До речi, протягом останнього мiсяця, пiсля випускiв у вiйськових вузах, за розподiленням у бригаду попали 74 лейтенанти зi всiєї України. Це втричi бiльше, нiж у попереднi роки — молодi квалiфiкованi спецiалiсти користуються сьогоднi особливим попитом в армiї.
     З 1 грудня у бригадi — новий навчальний рiк, тому бiльшiсть робiт тепер зосереджено навколо вдосконалення матерiально-технiчної учбової бази. А от гордiсть вiйськового формування — духовий оркестр, колектив якого вiдсвяткував торiк 50-рiчний ювiлей, готується сьогоднi до iншої подiї. Не так давно вiйськовi музиканти повернулися зi столицi, де брали участь у святковому парадi на честь Незалежностi нашої країни. А 28 жовтня вони стануть учасниками зведеного оркестру Збройних сил України на парадi у Києвi. Цього разу — на честь 60-лiття визволення України вiд фашистських загарбникiв. I хоч у творчiй бiографiї оркестру чимало пам’ятних вiзитiв до столицi та iнших мiст, диригент Володимир Опанасюк зазначає: запрошення на парад — це велика честь i вияв високої довiри до його колективу. Недаремно ж вiйськовий духовий оркестр з’єднання неодноразово був вiдмiчений керiвниками держави.
Молодший сержант Микола Коцур та рядовий Олександр Дудник закінчили вартову службу. Час перепочити...     Є в армiї свята, але бiльше, звiсно, буднiв. Незмiнним залишається виконання бойових завдань, одним з яких є несення вартової служби. Два вартових мiстечка знаходяться на територiї механiзованої бригади. Одне — на територiї вiйськової частини, iнше — у населеному пунктi Наталiвка. I тут i там вартовi пильно охороняють ракетно-артилерiйськi склади. Ця служба — особливо вiдповiдальна, тому вимагає вiд чатових неабиякої пiдготовки i зосередження.
     Командир першого механiзованого батальйону — пiдполковник Василь Осипчук говорить, що його пiдлеглi пiд час реформування бригади не вiдчули значних труднощiв у роботi. Адже справжнiм професiоналам усе пiд силу. Недаремно перший механiзований батальйон — один з кращих пiдроздiлiв бригади, що неодноразово вiдзначало командування. З 39 офiцерiв, що служать нинi у батальйонi, 13 — це молодi вiйськовослужбовцi, якi мають бажання працювати i вдосконалювати вiйськовi умiння. «Проведемо ряд занять — i нам у бригадi не буде рiвних!» — турбуючись про авторитет своїх пiдлеглих, з посмiшкою стверджує командир В. Осипчук. Якщо є таке завзяття у воїнiв, значить армiя переживе скрутнi часи.
     Мудре керiвництво — це запорука успiшної життєдiяльностi вiйськової частини, високої професiйностi та добробуту вiйськовослужбовцiв. Воїнам 30-ї механiзованої бригади пощастило: їх командування на прикладi свого колективу дбає про розбудову української армiї.

Юлiя БОНДАРЕВСЬКА
Фото
Вiктора ТИМОЩУКА

Начальник штабу – перший заступник командира 30 окремої механізованої бригади гвардії підполковник Олег Віталійович ВИШНІВСЬКИЙ
1970 року народження, українець, народився у м. Черняхівськ Калінінградської області. Освіта – Ташкентське ВТКУ в 1991 р., НАОУ в 1999 році. У ЗС з 1.08.1987 року. Присягу на вірність народу України прийняв 6 вересня 1993 р. Громадянин України. З 17.08.2004 р. — начальник штабу – перший заступник командира 30 окремої механізованої бригади.
Заступник командира 30 окремої механізованої бригади гвардії підполковник Юрій Михайлович МИКОЛЕНКО
1965 року народження, українець, народився у с. Богачівка Звенигородського району Черкаської області. Освіта — Харківське ГВТКУ 1987 р., командний факультет академії ЗС України в 1996 р. У ЗС з 5.8.1983 р. Присягу на вірність народу України прийняв 19 січня 1992 р. Громадянин України. З 26.7.2004 — заступник командира 30 окремої танкової бригади.
Заступник командира бригади з озброєння – начальник технічної частини 30 окремої механізованої бригади гвардії полковник Валерій Федорович СТЕПАНЮК
1957 року народження, українець, народився в м. Острог Рівненської області. Освіта – Київське ВТІУ в 1979 р., інженерний факультет ВА бронетанкових військ в 1988 р. У ЗС з 1.9.1974 р. Присягу на вірність народу України прийняв 17 листопада 1992 р. Громадянин України. З 2003 — заступник командира бригади з озброєння – начальник технічної частини бригади.
Заступник командира бригади з тилу – начальник тилу 30 окремої механізованої бригади гвардії підполковник Юрій Павлович ЛОГВІНОВ
1962 року народження, українець, народився в смт. Баранівка Житомирської області. Освіта – Вольське ВВУТ в 1985 р. У ЗС з 3.8.1994 р. Присягу на вірність народу України прийняв 17 травня 1994 р. Громадянин України. З 9.7.2004 — заступник командира бригади по тилу — начальник тилу 30 окремої механізованої бригади.
Заступник командира бригади з гуманітарних питань – начальник відділення з гуманітарних питань 30 окремої механізованої бригади гвардії підполковник Андрій Григорович ЮСИПЕЦЬ
1966 року народження, українець, народився в м. Потсдам, Німецька Демократична Республіка. Освіта – Донецьке ВВПУ в 1989 р.,військовий гуманітарний інститут НАОУ в 2001 р. У ЗС з 23.10.1984 р. Громадянин України. З 2004 р. — заступник командира бригади з виховної роботи – начальник відділення виховної роботи 30 окремої механізованої бригади.
Позначки:, , ,
$$$ для web-мастеров